Home  16 Tháng Giêng 2019 ..:: Văn bản pháp luật ::.. Login
 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Minimize
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNội dungHiệu lực?
Nghị định11/2016/NĐ-CP03-02-2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư liên tịch01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP06-01-2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật99/2015/QH1329-11-2015 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật101/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật100/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật95/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật92/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật91/2015/QH1324-11-2015 Bộ luật dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2015/NQ-HĐTP28-10-2015 Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định96/2015/NĐ-CP19-10-2015 Nghị định Quy định một số điều của Luật doanh nghiệp Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định67/2015/NĐ-CP14-08-2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư110/2015/TT-BTC28-07-2015 Thông tư Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định62/2015/NĐ-CP18-07-2015 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định60/2015/NĐ-CP26-06-2015 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật85/2015/QH1325-06-2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật84/2015/QH1325-06-2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật83/2015/QH1325-06-2015 Luật Ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật82/2015/QH1325-06-2015 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật81/2015/QH1324-06-2015 Luật Kiểm toán nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật80/2015/QH1322-06-2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật79/2015/QH1319-06-2015 Luật Thú y Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật77/2015/QH1319-06-2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật76/2015/QH1319-06-2015 Luật Tổ chức Chính phủ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật78/2015/QH1309-06-2015 Luật Nghĩa vụ quân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật75/2015/QH1309-06-2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định46/2015/NĐ-CP12-05-2015 Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư02a/2015/TT-BTP23-02-2015 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định10/2015/NĐ-CP28-01-2015 Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định02/2015/TT-BTP16-01-2015 Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị Quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định126/2014/NĐ-CP31-12-2014 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật74/2014/QH1327-11-2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật73/2014/QH1327-11-2014 Luật Công an nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật72/2014/QH1327-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật71/2014/QH1326-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật70/2014/QH1326-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật69/2014/QH1326-11-2014 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật68/2014/QH1326-11-2014 Luật Doanh nghiệp 2014 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật67/2014/QH1326-11-2014 Luật Đầu tư 2014 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật66/2014/QH1325-11-2014 Luật Kinh doanh bất động sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật65/2014/QH1325-11-2014 Luật Nhà ở Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật64/2014/QH1325-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật62/2014/QH1324-11-2014 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật61/2014/QH1321-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật60/2014/QH1320-11-2014 Luật Hộ tịch Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật59/2014/QH1320-11-2014 Luật Căn cước công dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2014/QH1320-11-2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2014/QH1320-11-2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật57/2014/QH1320-11-2014 Luật Tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định107/2014/NĐ-CP17-11-2014 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư67/2014/TT-BGTVT13-11-2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật56/2014/QH1324-06-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật54/2014/QH1323-06-2014 Luật hải quan Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật53/2014/QH1320-06-2014 Luật công chứng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật52/2014/QH1319-06-2014 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật51/2014/QH1319-06-2014 Luật phá sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật50/2014/QH1318-06-2014 Luật xây dựng 2014 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật49/2014/QH1318-06-2014 Luật đầu tư công 2014 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật48/2014/QH1317-06-2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật47/2014/QH1316-06-2014 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật46/2014/QH1313-06-2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định39/2014/NĐ-CP07-05-2014 Nghị định Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2014/NQ-HĐTP20-03-2014 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật45/2013/QH1329-11-2013 Luật Đất đai 2013 Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số28-11-2013 Hiến pháp 2013 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật43/2013/QH1326-11-2013 Luật Đấu thầu Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật42/2013/QH1325-11-2013 Luật Tiếp công dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật41/2013/QH1325-11-2013 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật40/2013/QH1322-11-2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2013/QH1316-11-2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật38/2013/QH1316-11-2013 Luật Việc làm Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định179/2013/NĐ-CP14-11-2013 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định171/2013/NĐ-CP13-11-2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2013/NQ-HĐTP06-11-2013 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư38/2013/TT-BGTVT24-10-2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật37/2013/QH1320-06-2013 Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật36/2013/QH1320-06-2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2013/QH1320-06-2013 Luật Hòa giải cơ sở Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật33/2013/QH1319-06-2013 Luật phòng, chống thiên tai Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật30/2013/QH1319-06-2013 Luật Giám dục quốc phòng và an ninh Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật29/2013/QH1318-06-2013 Luật Khoa học và Công nghệ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật28/2013/QH1312-06-2013 Luật Phòng, chống khủng bố Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật21/2012/QH1320-12-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP06/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luậtTố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật27/2012/QH1323-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2012/QH1322-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật25/2012/QH1321-11-2012 Luật Thủ đô Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật24/2012/QH1320-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật23/2012/QH1320-11-2012 Luật Hợp tác xã Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2012/QH1320-11-2012 Luật Dự trữ quốc gia Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật20/2012/QH1320-11-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật19/2012/QH1320-11-2012 Luật Xuất bản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật18/2012/QH1321-06-2012 Luật Biển Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật17/2012/QH1321-06-2012 Luật Tài nguyên nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật16/2012/QH1321-06-2012 Luật Quảng cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   

Tin tức pháp luật

Đôi vợ chồng Mỹ hầu tòa vì để con chết với khối u 8 kg
Wed, 16 Jan 2019 16:58:36 +0700
Nhà chức trách khi phát hiện đã không thể giữ tính mạng cho bé gái ba tuổi, bị ung thư đã lâu.
Ông ve chai tranh chấp tờ vé số độc đắc với vợ chồng bạn nhậu
Wed, 16 Jan 2019 15:44:51 +0700
Cho rằng vợ chồng bạn chiếm đoạt vé số trúng 2 tỷ đồng do mình mua lúc nhậu, người đàn ông mua phế liệu ở Cà Mau kiện ra tòa.
Nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma bị bắt
Wed, 16 Jan 2019 15:38:34 +0700
Ông Thiện và một cựu nhân viên bị bắt trong tiến trình điều tra lại vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn thuốc ung thư giả.
Xét xử nghiêm vụ án Vũ 'Nhôm' để thu hồi tài sản cho nhà nước
Wed, 16 Jan 2019 15:17:28 +0700
Chánh án TAND Tối cao đánh giá Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại ba thành phố trực thuộc trung ương.
Cán bộ ngân hàng làm lộ danh tính khách gửi tiền bị khởi tố
Wed, 16 Jan 2019 14:47:30 +0700
Hường đối mặt án phạt cao nhất lên tới án chung thân khi cung cấp thông tin của khách hàng VIP cho nghi phạm lừa đảo.
Thiếu nữ Mỹ gọi cảnh sát vì bị bố tịch thu điện thoại
Wed, 16 Jan 2019 12:18:42 +0700
Bé gái 16 tuổi cho rằng bố không có quyền thu chiếc điện thoại do cô tự bỏ tiền mua, đó là hành vi ăn trộm.
Hơn chục dân chơi phê ma túy trong quán bar ở miền Tây
Wed, 16 Jan 2019 10:35:51 +0700
Trong 35 thanh niên nam nữ bị cảnh sát phát hiện đang quay cuồng trong quán bar ở Vĩnh Long, 11 người dương tính ma túy.
Bị cáo Hoàng Công Lương xin im lặng tại tòa
Wed, 16 Jan 2019 10:28:21 +0700
Hoàng Công Lương từ chối trả lời câu hỏi của VKS, cho hay đã xin tòa cho "giữ quyền im lặng".
Vì sao cảnh sát Mỹ đeo camera trên người?
Wed, 16 Jan 2019 00:02:00 +0700
Camera nhỏ gắn trên đồng phục giúp cảnh sát cư xử ôn hoà hơn với người dân và bảo vệ họ trước các khiếu nại ác ý.
Chủ nợ bị bắt khi soạn hợp đồng cho vay nặng lãi
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0700
Do người phụ nữ không trả nợ đúng hạn, Lâm lập hợp đồng mới với mức lãi gấp đôi.
Chủ nhà nghỉ tổ chức bán dâm giá 200.000 đồng
Tue, 15 Jan 2019 22:25:30 +0700
Mỗi lần bán dâm, gái làng chơi ở biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) được bà chủ nhà nghỉ trả công 150.000 đồng.
Hoàng Công Lương không nhận vô ý làm chết 9 bệnh nhân
Tue, 15 Jan 2019 19:08:04 +0700
Lương khai sự cố y khoa tại Bệnh viện Hoà Bình có nguyên nhân do sửa chữa thiết bị, không liên quan việc điều trị của bị cáo.
Đạo chích Anh say thuốc an thần, ngủ gục tại hiện trường
Tue, 15 Jan 2019 19:05:00 +0700
Tên trộm chuyên nghiệp đã uống hai vỉ thuốc an thần của gia chủ và ngủ ngay tại phòng khách.
Thầy giáo tiểu học bật khóc khi lĩnh án tử
Tue, 15 Jan 2019 16:38:10 +0700
Xênh nhận lời làm phiên dịch cho việc mua bán ma túy với tiền công 200 USD một lần.
Kẻ cướp một tỷ trong chung cư cao cấp ở Hà Nội lĩnh 14 năm tù
Tue, 15 Jan 2019 14:47:19 +0700
Việt khống chế nữ chủ nhà, dọa được cử đến thủ tiêu cả gia đình với giá 25.000 USD để uy hiếp.
Ngày 28/1 tòa Hà Nội xét xử hai cựu thứ trưởng Bộ Công an
Tue, 15 Jan 2019 14:09:32 +0700
Ông Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân cùng hai cán bộ tổng cục tình báo, Phan Văn Anh Vũ sẽ hầu tòa trong ngày 28-30/1.
Đạo chích lao mình phá kính song cướp nhầm điện thoại mô hình
Tue, 15 Jan 2019 12:08:45 +0700
Liều phá cửa kính, tên trộm vào cửa hàng tại Trung Quốc lấy đi 8 chiếc smartphone mà không kịp nhận ra chỉ là hàng mô hình.
Cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đổ lỗi cho cấp dưới
Tue, 15 Jan 2019 11:28:35 +0700
Bị cáo Trương Quý Dương gần chục lần khẳng định đã ủy quyền quản lý cho cấp dưới vì thế chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu.
Bệnh viện Hoà Bình thả nổi việc lọc nước chạy thận nhân tạo
Tue, 15 Jan 2019 00:26:34 +0700
Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tự lập đơn nguyên chạy thận nhân tạo, hợp tác với công ty cung cấp thiết bị.
Người đàn ông Mỹ vờ bị bệnh để được nữ điều dưỡng chăm sóc
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0700
Paul Menchaca sắp hầu tòa do nói dối không tự chăm sóc được bản thân để thuê người phục vụ.
1,2 tấn chân gà bị đốt trong hố
Tue, 15 Jan 2019 14:53:41 +0700
Số chân gà không rõ nguồn gốc bị nhà chức trách huyện Bát Xát (Lào Cai) thu giữ đã được thiêu hủy.
Hàng trăm cảnh sát xóa sổ mạng lưới lô đề ở Hà Tĩnh
Tue, 15 Jan 2019 11:50:24 +0700
Người đàn bà 44 tuổi cầm đầu mạng lưới ghi lô đề có số tiền giao dịch cả trăm triệu đồng mỗi ngày.
Cướp tiền trong 27 giây bằng mìn và súng giả
Mon, 14 Jan 2019 22:56:56 +0700
Cướp được tiền từ cửa hàng viễn thông ở Đà Nẵng, Quỳnh nạp vào thẻ game 10 triệu đồng, đưa cho vợ 4,5 triệu đồng, còn lại tiêu xài.
Đâm chết bạn thuở ấu thơ vì món nợ 1,5 triệu đồng
Mon, 14 Jan 2019 21:15:39 +0700
Trước tòa, Hoàng khai do say rượu nên "lỡ tay" đâm chết bạn và mong gia đình bị hại tha thứ.
Bốn người bị chém gục tại Sài Gòn vì mâu thuẫn ở quê
Mon, 14 Jan 2019 19:26:00 +0700
Anh Đây và 3 người bạn bị hơn 10 thanh niên cầm dao xông vào phòng trọ chém gục, do mâu thuẫn dai dẳng từ Sóc Trăng lên Sài Gòn. 

Tư vấn pháp luật miễn phí » Tư vấn luật doanh nghiệp » Tư vấn luật thuế » Tư vấn luật lao động » Tư vấn luật sở hữu trí tuệ » Tư vấn luật hôn nhân gia đình » Tư vấn luật hình sự » Tư vấn luật đầu tư » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn luật hành chính » Thay đổi đăng ký kinh doanh » Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp » Quản trị nội bộ doanh nghiệp » Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp » Tạm dừng kinh doanh, giải thể, pháp sản doanh nghiệp » Cấp giấy chứng nhận đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư » Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện » Lập dự án đầu tư » Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà » Chuyển nhượng, mua bán nhà đất » Tranh chấp nhà đất » Giấy phép lao động (Work permit) » Hợp đồng lao động » Tranh chấp lao động » Đăng ký kết hôn » Kết hôn với người nước ngoài » Thủ tục ly hôn » Di chúc, di sản thừa kế » Thuế thu nhập » Thuế VAT » Thuế xuất nhập khẩu » Thuế tiệu thụ đặc biệt » Tổ chức hành nghề Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh » Tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh » Góc nhìn của Luật sư » Biểu mẫu trong lĩnh vực pháp luật » Video tư vấn pháp luật » Thắc mắc về luật nghĩa vụ quân sự? » Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành » Văn bản pháp luật » Gửi yêu cầu tư vấn luật