Home  15 Tháng Mười Một 2018 ..:: Văn bản pháp luật » Văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước ::.. Login
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Minimize
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNội dungHiệu lực?
Luật85/2015/QH1325-06-2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật80/2015/QH1322-06-2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật77/2015/QH1319-06-2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật76/2015/QH1319-06-2015 Luật Tổ chức Chính phủ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật75/2015/QH1309-06-2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật72/2014/QH1327-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật62/2014/QH1324-11-2014 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật57/2014/QH1320-11-2014 Luật Tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số28-11-2013 Hiến pháp 2013 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật25/2012/QH1321-11-2012 Luật Thủ đô Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật63/2010/QH1224-11-2010 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật19/2008/QH1203-06-2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật17/2008/QH1203-06-2008 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật83/2007/QH1102-04-2007 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật41/2005/QH1114-06-2005 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật31/2004/QH103-12-2004 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật12/2003/QH1126-11-2003 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật11/2003/QH1126-11-2003 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật05/2003/QH1117-06-2003 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật02/2002/QH1116-12-2002 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật34/2002/QH1002-04-2002 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật33/2002/QH1002-04-2002 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật32/2001/QH1025-12-2001 Luật Tổ chức Chính phủ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật31/2001/QH1025-12-2001 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật30/2001/QH1025-12-2001 Luật Tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật27/2001/QH1029-06-2001 Luật phòng cháy và chữa cháy Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật16/1999/QH1021-12-1999 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật14/1999/QH1012-06-1999 Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-04-1997 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số12-11-1996 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số28-10-1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức toà án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số21-06-1994 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số21-06-1994 Luật Bầu cửa đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số28-12-1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số08-10-1992 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số06-10-1992 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-09-1992 Luật Tổ chức Chính phủ Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-04-1992 Luật Tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-04-1992 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số15-04-1992 Hiến Pháp 1992 Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số21-12-1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-06-1989 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-06-1989 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số22-12-1988 Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số22-12-1988 Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số26-12-1983 Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-06-1983 Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-12-1981 Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số04-07-1981 Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số04-07-1981 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số03-07-1981 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số03-07-1981 Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số18-12-1980 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số18-12-1980 Hiến Pháp 1980 Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số27-10-1962 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-07-1960 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số14-07-1960 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số14-07-1960 Luật Tổ Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số14-07-1960 Luật Tổ Hội đồng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số31-12-1959 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số31-12-1959 Hiến Pháp 1959 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật110-SL/L.1231-05-1958 Luật Tổ chức chính quyền địa phương Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật109-SL/L1131-05-1958 Luật quy định chế độ phục vụ của sĩ quan quân độ nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật101-SL/L00320-05-1957 Luật quy định quyền tự do hội họp Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số09-11-1946 Hiến Pháp 1946 Xem chi tiết Hiệu lực?
Page 1 of 1First   Previous   [1]  Next   Last   

Tin tức pháp luật

4 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG, 4 cán bộ bị bắt
Thu, 15 Nov 2018 10:55:43 +0700
Từ tháng 7, lần lượt cựu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc MobiFone bị khởi tố, tạm giam.
Gia đình con bạc ly tán, phá sản vì nướng tiền vào game bài Rik
Thu, 15 Nov 2018 09:18:58 +0700
Bán ôtô, dốc hết thu nhập, vay mượn… là cách nhiều người chơi ném tiền vào đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng.
Ông già 78 tuổi dàn cảnh đụng xe, chiếm đoạt tài sản của nhiều người
Thu, 15 Nov 2018 01:45:58 +0700
Từ Sài Gòn xuống miền Tây, ông lão cùng đồng phạm dàn cảnh nhiều vụ đụng xe rồi đe dọa, bắt nạn nhân phải đền tiền. 
Người phụ nữ mù chữ dùng sổ đỏ giả lừa hơn 4 tỷ đồng
Thu, 15 Nov 2018 01:09:16 +0700
Thuê người làm giấy tờ giả sở hữu mảnh đất"vàng" ở TP Bà Rịa, Trần A Gịn lừa cặp vợ chồng chuyên cho vay hơn 4 tỷ đồng.
Những nghi phạm bỏ trốn trong vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh
Thu, 15 Nov 2018 00:08:41 +0700
Lời khai của nhiều bị cáo cho thấy bốn nghi phạm có vai trò quan trọng đã ôm hàng nghìn tỷ đồng trốn ra nước ngoài.
Nữ giáo viên cấp ba lĩnh 11 năm tù vì lừa 'chạy' việc
Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0700
Bà Oanh bị cáo buộc nói dối quen nhiều lãnh đạo để lừa 10 người muốn xin vào biên chế bệnh viện, chiếm đoạt tiền tỷ.
Quyền tiếp cận bản án của người Mỹ
Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0700
Người dân có thể tiếp cận mọi bản án, trừ tài liệu bị niêm phong hoặc thuộc danh sách mật.
Kẻ giết người lộ tẩy từ lon nước chê đắt không mua
Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0700
Hình ảnh camera ghi nhận nghi phạm cầm lon nước và cảnh sát Trung Quốc lần theo manh mối này.
Hơn 1.000 nhà đầu tư rơi vào 'ma trận' giá cổ phiếu
Wed, 14 Nov 2018 23:34:49 +0700
Nhóm của Công dùng 59 tài khoản, nhờ bạn bè, người thân đặt lệnh mua - bán để thổi giá cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Nữ giáo viên trình báo bị phá két, mất hơn 50 triệu đồng
Wed, 14 Nov 2018 21:40:25 +0700
Tan làm về nhà, nữ giáo viên thấy két sắt trong phòng bị phá tung, kẻ gian lấy đi 50 triệu đồng cùng một cây vàng.
Bốn cựu cán bộ dự án Ethanol Phú Thọ bị khởi tố
Wed, 14 Nov 2018 21:16:38 +0700
Tiêu tốn 1.500 tỷ, dự án nhà máy sản xuất Ethanol sau nhiều năm thi công rơi vào dang dở bế tắc.
Chủ tịch hội nông dân xã hoang báo bị cướp gần 300 triệu
Wed, 14 Nov 2018 19:06:22 +0700
Được vay vốn hỗ trợ nuôi bò, Chủ tịch hội nông dân xã ở Quảng Trị đã dùng tiêu xài cá nhân.
Bán iPhone 6 qua mạng nhưng giao gạch cho khách hàng
Wed, 14 Nov 2018 17:38:31 +0700
Khách ra nhận tại bến xe, mở gói hàng thì thấy bên trong hộp iPhone 6 chỉ là viên gạch nhỏ.
43 triệu tài khoản 'đốt' hơn 10.000 tỷ đồng vào game bài
Wed, 14 Nov 2018 17:16:56 +0700
Bị cáo khai chơi game bài để giải trí song có ngày mấy chục phiên, đặt tiền ít nhất 6 triệu Rik, cao nhất 75 triệu Rik (62 triệu đồng).
Thanh niên lái trộm ôtô tải chạy hàng trăm km
Wed, 14 Nov 2018 17:05:46 +0700
Trên đường đi xin việc, Phi thấy xe tải thu mua hải sản đậu ở bến đò không rút chìa khóa liền nhảy lên nổ máy lái đi bán.
Thi thể nữ cháy đen trong bụi rậm ở Đồng Nai
Wed, 14 Nov 2018 16:08:10 +0700
Hai ngày sau bãi cỏ ở gần cầu Đồng Nai xảy ra cháy, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ.
Cảnh sát bao vây khách sạn ở Sài Gòn bắt nghi can buôn ma tuý
Wed, 14 Nov 2018 15:36:32 +0700
Xác định gã đàn ông người Campuchia giao dịch ma tuý trong khách sạn, nhiều trinh sát bí mật vây ráp, ập vào khống chế.
22 năm tù cho kẻ lang thang giết người ngủ ở công viên
Wed, 14 Nov 2018 15:33:01 +0700
Để lấy 40.000 đồng, Lực đã đoạt mạng của người đàn ông say rượu nằm ngủ ở ghế đá công viên
Gã đàn ông tưởng vợ là quỷ trong cơn ngáo đá
Wed, 14 Nov 2018 13:50:06 +0700
Bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, Tuấn nhìn vợ ngủ kế bên tưởng là chiếc sọ người đang tấn công mình nên lấy dao đâm chết.
Cô gái bị bạn trai bắn chết ở cổng chợ
Wed, 14 Nov 2018 13:02:55 +0700
Bắn chết chị Ánh bằng ba phát súng, Khoa đâm dao vào bụng tự sát.
Cựu tổng giám đốc MobiFone bị bắt cùng cấp phó
Wed, 14 Nov 2018 10:53:18 +0700
Ông Cao Duy Hải bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Phan Văn Vĩnh rời ghế bị cáo do huyết áp tăng
Wed, 14 Nov 2018 09:55:56 +0700
Luật sư của cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh đề nghị chủ tọa cho thân chủ vào phòng chăm sóc y tế.
Vì sao ông Phan Văn Vĩnh không bị kê biên tài sản?
Wed, 14 Nov 2018 00:17:00 +0700
Luật sư giải thích nếu ông Vĩnh không gây thiệt hại hoặc nhà chức trách chưa chứng minh được thì không cần kê biên.
Vụ cháy bí ẩn thiêu chết cô gái trên giường
Wed, 14 Nov 2018 00:16:27 +0700
Nhìn trộm cô hàng xóm mát mẻ qua lỗ thủng sàn nhà, ông lão Trung Quốc tình cờ phát hiện vụ giết người đốt xác phi tang.
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì bênh bạn gái
Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 +0700
Hay tin người yêu bị đánh ở tiệm cắt tóc tại Đà Nẵng, Thông kéo bạn đến gây chiến, đâm chết người.

Tư vấn pháp luật miễn phí » Tư vấn luật doanh nghiệp » Tư vấn luật thuế » Tư vấn luật lao động » Tư vấn luật sở hữu trí tuệ » Tư vấn luật hôn nhân gia đình » Tư vấn luật hình sự » Tư vấn luật đầu tư » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn luật hành chính » Thay đổi đăng ký kinh doanh » Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp » Quản trị nội bộ doanh nghiệp » Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp » Tạm dừng kinh doanh, giải thể, pháp sản doanh nghiệp » Cấp giấy chứng nhận đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư » Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện » Lập dự án đầu tư » Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà » Chuyển nhượng, mua bán nhà đất » Tranh chấp nhà đất » Giấy phép lao động (Work permit) » Hợp đồng lao động » Tranh chấp lao động » Đăng ký kết hôn » Kết hôn với người nước ngoài » Thủ tục ly hôn » Di chúc, di sản thừa kế » Thuế thu nhập » Thuế VAT » Thuế xuất nhập khẩu » Thuế tiệu thụ đặc biệt » Tổ chức hành nghề Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh » Tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh » Góc nhìn của Luật sư » Biểu mẫu trong lĩnh vực pháp luật » Video tư vấn pháp luật » Thắc mắc về luật nghĩa vụ quân sự? » Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành » Văn bản pháp luật » Gửi yêu cầu tư vấn luật