Home  22 Tháng Năm 2019 ..:: Văn bản pháp luật » Văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước ::.. Login
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Minimize
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNội dungHiệu lực?
Luật85/2015/QH1325-06-2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật80/2015/QH1322-06-2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật77/2015/QH1319-06-2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật76/2015/QH1319-06-2015 Luật Tổ chức Chính phủ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật75/2015/QH1309-06-2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật72/2014/QH1327-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật62/2014/QH1324-11-2014 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật57/2014/QH1320-11-2014 Luật Tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số28-11-2013 Hiến pháp 2013 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật25/2012/QH1321-11-2012 Luật Thủ đô Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật63/2010/QH1224-11-2010 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật19/2008/QH1203-06-2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật17/2008/QH1203-06-2008 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật83/2007/QH1102-04-2007 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật41/2005/QH1114-06-2005 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật31/2004/QH103-12-2004 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật12/2003/QH1126-11-2003 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật11/2003/QH1126-11-2003 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật05/2003/QH1117-06-2003 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật02/2002/QH1116-12-2002 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật34/2002/QH1002-04-2002 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật33/2002/QH1002-04-2002 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật32/2001/QH1025-12-2001 Luật Tổ chức Chính phủ Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật31/2001/QH1025-12-2001 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật30/2001/QH1025-12-2001 Luật Tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật27/2001/QH1029-06-2001 Luật phòng cháy và chữa cháy Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật16/1999/QH1021-12-1999 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật14/1999/QH1012-06-1999 Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-04-1997 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số12-11-1996 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số28-10-1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức toà án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số21-06-1994 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số21-06-1994 Luật Bầu cửa đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số28-12-1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số08-10-1992 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số06-10-1992 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-09-1992 Luật Tổ chức Chính phủ Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-04-1992 Luật Tổ chức Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-04-1992 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số15-04-1992 Hiến Pháp 1992 Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số21-12-1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-06-1989 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-06-1989 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số22-12-1988 Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số22-12-1988 Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số26-12-1983 Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-06-1983 Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số30-12-1981 Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số04-07-1981 Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số04-07-1981 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số03-07-1981 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số03-07-1981 Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số18-12-1980 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số18-12-1980 Hiến Pháp 1980 Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số27-10-1962 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số15-07-1960 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số14-07-1960 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số14-07-1960 Luật Tổ Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số14-07-1960 Luật Tổ Hội đồng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số31-12-1959 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số31-12-1959 Hiến Pháp 1959 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật110-SL/L.1231-05-1958 Luật Tổ chức chính quyền địa phương Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật109-SL/L1131-05-1958 Luật quy định chế độ phục vụ của sĩ quan quân độ nhân dân Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật101-SL/L00320-05-1957 Luật quy định quyền tự do hội họp Xem chi tiết Hiệu lực?
Hiến phápKhông số09-11-1946 Hiến Pháp 1946 Xem chi tiết Hiệu lực?
Page 1 of 1First   Previous   [1]  Next   Last   

Tin tức pháp luật

Gã thanh niên miền Tây mang súng bắn vào nhà dân
Wed, 22 May 2019 00:09:05 +0700
Bực tức một phụ nữ cùng phường thiếu nợ mẹ mình chậm trả, Nam ở Vĩnh Long mang súng bắn vào nhà bà ta để dằn mặt.
Nam quản lý spa lập đường dây bán dâm cho khách nước ngoài
Wed, 22 May 2019 00:03:00 +0700
Khách đến spa trong khu phố Tây Nha Trang có nhu cầu "vui vẻ" Luân Em điều nữ tiếp viên đến phục vụ với giá một triệu đồng.
Tài xế taxi trộm 200 triệu đồng khi đưa con đi học
Wed, 22 May 2019 00:00:08 +0700
Người phụ nữ ở Long An để tiền, USD trong cốp xe, sau khi đưa con vào lớp học trở ra thì phát hiện bị mất trộm.
Nghi phạm Mỹ gây 12 vụ chèn gối gây ngạt thở người cao tuổi
Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0700
Từ hộp nữ trang của nạn nhân gốc Việt Lu Thi Harris, cảnh sát Mỹ truy ra nghi phạm gây hàng loạt vụ giết người ở Texas.
Hơn 30 người bị lừa khi 'chạy việc' ở Quảng Bình
Tue, 21 May 2019 22:27:54 +0700
Ông Tuyển nhận 7,5 tỷ đồng của hơn 30 người song không thể thực hiện được các cam kết.
Nạn nhân bị đổ bêtông nghi nhảy lầu trốn trước khi chết
Tue, 21 May 2019 20:38:29 +0700
Nữ nghi can chính trong vụ án khai, ông Linh không chịu đựng nổi khóa "tu luyện nhịn ăn uống" nên đã nhảy lầu bỏ trốn và sau đó tử vong.
Bé gái 11 tuổi bị đâm gục khi ở nhà một mình
Tue, 21 May 2019 18:23:53 +0700
Hiếu từng bị kết án tù vì hành hung mẹ bé Ly, nay lại tiếp tục đâm bé 6 nhát vào vùng đầu.
Chó nghiệp vụ thi phát hiện ma túy, thuốc nổ
Tue, 21 May 2019 18:15:49 +0700
Ma túy được giấu sâu tại hai trong 10 chiếc valy, tuy nhiên chó nghiệp vụ chỉ mất vài giây là nhận ra.
Nữ cảnh sát Mỹ chi 7.000 USD thuê sát thủ ám hại chồng
Tue, 21 May 2019 16:27:59 +0700
Trong khi giải quyết ly hôn, Valerie Cincinelli có thái độ hòa nhã trong khi thực tế đang có âm mưu thâm độc.
Người đàn ông đâm gục nữ tài xế taxi bị khởi tố
Tue, 21 May 2019 16:27:43 +0700
Do mâu thuẫn, trên taxi Long cầm dao đâm người cầm lái và tự gây thương tích cho mình.
Cựu tổng giám đốc chứng khoán Trường Sơn kêu oan
Tue, 21 May 2019 15:38:08 +0700
Hồ Hoài Nam bị cáo buộc lập khống hồ sơ vay ngân hàng, cùng cấp dưới chiếm đoạt 43,6 tỷ đồng.
Kẻ tham gia giật túi xách được giảm án dù không kháng cáo
Tue, 21 May 2019 14:58:31 +0700
Tòa phúc thẩm chấp thuận giảm án một năm tù cho hai bị cáo, dù chỉ có một người kháng cáo.
Hai thanh niên đốt xe cảnh sát ở Bình Thuận lĩnh án
Tue, 21 May 2019 14:39:30 +0700
Trong vụ gây rối gần một năm trước, Tấn và Thanh xông vào trụ sở PCCC Phan Rí ném bom xăng đốt 6 ôtô, thiệt hại gần 4,6 tỷ đồng .
Nhiều cựu quan chức trong 8 đại án sẽ bị xét xử năm 2019
Tue, 21 May 2019 14:36:10 +0700
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra, xét xử 8 đại án gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm du khách Mỹ bị taxi tông trọng thương ở Sài Gòn
Tue, 21 May 2019 14:28:03 +0700
Băng qua đường ở quận 1 đúng luật, song nhóm du khách bị Toàn tông thẳng taxi vào người, đa chấn thương.
Gã đàn ông miền Tây đánh con trai 9 tuổi thương tật 14%
Tue, 21 May 2019 12:48:29 +0700
Ôn bài cho con trai chuẩn bị thi học kỳ hai, phụ huynh ở Hậu Giang đã dùng tay và roi đánh bé nhiều giờ liền, đến ngất xỉu.
Kẻ giang hồ rình trước ngân hàng, giật túi của người rút tiền
Tue, 21 May 2019 11:35:51 +0700
Cầm túi tiền 400 triệu đồng ra khỏi ngân hàng, đang mở cửa ôtô, người phụ nữ bỗng bị hai thanh niên áp sát.
Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Sài Gòn bị truy tố đến 10 năm tù
Tue, 21 May 2019 10:51:49 +0700
Lái xe khi say rượu gây tai nạn khiến một người chết và nhiều người bị thương, bà Nga được tại ngoại, cấm xuất cảnh.
Tài xế đi tù vì cưới cô dâu 15 tuổi
Tue, 21 May 2019 10:35:06 +0700
Do mâu thuẫn khi sống chung, Phương tố cáo có quan hệ tình dục với Tuấn, làm cô dâu khi chưa tròn 16 tuổi.
Cô gái Mỹ lừa cảnh sát để bạn trai thoát khỏi trại giam
Tue, 21 May 2019 09:51:47 +0700
Bằng một cuộc gọi mạo danh và email gửi công văn giả, cô gái đã khiến cán bộ trại giam trả tự do cho bạn trai của mình.
Tử tù Trung Quốc lợi dụng bằng sáng chế để được giảm tội
Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0700
Việc tử tù bị tuyên án 21 năm trước nay lại bị bắt khi là ông chủ hộp đêm làm dấy lên nghi vấn về lỗ hổng pháp luật.
Sát thủ lộ vết giày ở hiện trường vì tiếc chiếc điện thoại
Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0700
Để không ảnh hưởng đến các dấu vết trên cửa phòng ngủ, cảnh sát Trung Quốc chui qua trần để vào hiện trường.
Bị đánh tử vong khi đi đòi nợ thuê
Mon, 20 May 2019 22:22:43 +0700
Gây án xong, Khánh tới cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi.
Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 8 mang thai
Mon, 20 May 2019 20:02:37 +0700
Cơ quan chức năng Thanh Hóa đang giám định thai nhi để xử lý nam thanh niên khiến bạn gái 14 tuổi có thai.
Nhóm thanh niên khống chế người đưa về quán cà phê hành hung
Mon, 20 May 2019 19:45:32 +0700
Sau khi đánh một thanh niên tại quán cà phê ở TP Huế, nhóm của Quốc Anh tiếp tục khống chế nạn nhân đưa về quán khác hành hung.

Tư vấn pháp luật miễn phí » Tư vấn luật doanh nghiệp » Tư vấn luật thuế » Tư vấn luật lao động » Tư vấn luật sở hữu trí tuệ » Tư vấn luật hôn nhân gia đình » Tư vấn luật hình sự » Tư vấn luật đầu tư » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn luật hành chính » Thay đổi đăng ký kinh doanh » Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp » Quản trị nội bộ doanh nghiệp » Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp » Tạm dừng kinh doanh, giải thể, pháp sản doanh nghiệp » Cấp giấy chứng nhận đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư » Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện » Lập dự án đầu tư » Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà » Chuyển nhượng, mua bán nhà đất » Tranh chấp nhà đất » Giấy phép lao động (Work permit) » Hợp đồng lao động » Tranh chấp lao động » Đăng ký kết hôn » Kết hôn với người nước ngoài » Thủ tục ly hôn » Di chúc, di sản thừa kế » Thuế thu nhập » Thuế VAT » Thuế xuất nhập khẩu » Thuế tiệu thụ đặc biệt » Tổ chức hành nghề Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh » Tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh » Góc nhìn của Luật sư » Biểu mẫu trong lĩnh vực pháp luật » Video tư vấn pháp luật » Thắc mắc về luật nghĩa vụ quân sự? » Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành » Văn bản pháp luật » Gửi yêu cầu tư vấn luật